سورس بارش برف و باران در سی پلاس پلاس

سورس بارش برف و باران در سی پلاس پلاس

سورس بارش برف و باران در سی پلاس پلاس

 

سورس بارش برف و باران در سی پلاس پلاس

قالب بندی : CPP, PDF

شرح مختصر : در این پروژه از کتابخانه ی FreeGlut و ویژوال استدیو C++ 2010 استفاده شده است. این پروژه شامل سه بخش بارش برف و باران و تگرگ می باشد که دکمه های کنترلی سرعت و اندازه در آنها لحاظ شده است.

دکمه های کنترلی :

R : باران

S : برف

H : تگرگ

+ و – برای اندازه تگرگ ها می باشد

> و < برای تنظیم سرعت استفاده شده است.

کلمات کلیدی : پروژه گرافیکی با سی پلاس پلاس، پروژه  با سی پلاس پلاس، پروژه برف با سی پلاس پلاس، پروژه تگرگ با سی پلاس پلاس، کتابخانه ی FreeGlut، پروژه برنامه نویسی گرافیکی، پروژه open gl ، دانلود پروژه برنامه نویسی، دانلود پروژه ویژوال استدیو، دانلود پروژه  سورس بارش برف و باران در سی پلاس پلاسCPP

 

 

 

 

دانلود
منبع : پی سی کد