C++ بایگانی - انجام پروژه های برنامه نویسیپيش پردازنده ها و ماکروها

دستورات پيش پردازنده که اغلب برای تعريف ثابت و ماکرو يا ضميمه کردن فايل بکار می روند قبل از ترجمه برنامه تفسير و تغييراتی را در متن برنامه ايجاد می کنند. پيش پردازنده (preprocessor) بخشی از کامپايلر است که قسمت هائی از برنامه را، قبل از اينکه کل آن توسط کامپايلر ترجمه شود، مورد ارزيابی […]

ادامه مطلب

فضاهای اسمی

فضاهای اسمی برای پياده سازی اجزای نرم افزاری و کتابخانه های جديد بدون ايجاد برخورد اسامی با اجزای موجود بکارگرفته می شوند. در اين صفحه علاوه بر شرح فضاهای اسمی به انواع کلاس های حافظه نيز اشاره شده است. 0خيلي خوب بود

ادامه مطلب

استثناها و خطاها

استثناها خطاهای درحال اجرا هستند. به طور معمول خطاها توسط دستور if تشخيص و در صورت برقرار بودن شرط عمل مناسب، که اغلب نمايش پيغام و اتمام برنامه بود، انجام می گرفت. راه ديگر هنگام مواجه شدن با خطا گير انداختن آن هنگام پيش آمدن شرايط خطاست. کدی که ممکن است باعث خطا شود اجرا […]

ادامه مطلب

چندريختی

چندريختی در C++ توسط توابع مجازی پياده سازی می شود. تابع مجازی تابع عضوی است که انتظار می رود در کلاس های مشتق شده دوباره تعريف شود. درک چندريختی بدون استفاده از توارث و انتزاع غيرممکن است. چندريختی (polymorphism) يکی از ويژگی های زبان های شیءگراست. به واسطه چندريختی توابع می توانند به شيوه های […]

ادامه مطلب

ارث بری

  وراثت اجازه ايجاد يک کلاس پايه عمومی که اشيا در خصوصيات آن مشترک هستند را می دهد. کلاس های مشتق شده خصويات کلاس پايه را به ارث می برند. گاهی ناگذيريم کلاس جديدی ايجاد کنيم که شباهت هائی با کلاسی دارد که قبلا ايجاد شده است و می خواهيم عملکردهائی را به آن اضافه […]

ادامه مطلب

شی گرائی و کلاس

مهمترین تفاوت C و C++ اشيا هستند. این فصل مقدمه ای بر تئوری شیءگرائی است. شیءگرائی مفهوم کلاس ها را معرفی می کند که چهار ويژگی کلی را در شیءگرائی نشان می دهند: انتزاع، کپسوله کردن، توارث و چندريختی. تعريف کلاس و اجزای کلاس، نحوه تعريف تابع عضو و تابع دوست، سازنده ها و مخرب […]

ادامه مطلب

فایل ها

اکثر برنامه ها از فايل به منظورذخيره دائمی داده بر روی ديسک استفاده می کنند. فایل ها در ++C در شکل یک جریان (stream) ورودی/خروجی هستند. در اين بخش انواع فايل ها، نحوه بازکردن و بستن فايل، خواندن و نوشتن توضيح داده خواهد شد. 0خيلي خوب بود

ادامه مطلب

اشاره گرها

در این بخش مبحث مهم اشاره گرها در C معرفی می شود. اشاره گر متغيری است که آدرس متغير ديگری را نگه می دارد که اصطلاحا گفته می شود دارد به آن متغيری اشاره می کند. به دو عملگر * (address-of operator) و & (indirection operator) با اشاره گرها نياز می شود. اشاره گرها روش […]

ادامه مطلب

ساختمان و نوع شمارشی

در اين قسمت نوع های داده ها پيچيده تر که توسط خود برنامه نويس در برنامه تعريف می شوند نظير ساختمان، union و شمارشی معرفی می شوند. ساختمان نوع داده ای است که شامل متغيربا انواع مختلف است که هرکدام را يک جزء از ساختمان می نامند. يونيون مشابه ساختمان است با اين تفاوت که […]

ادامه مطلب

توابع

توابع در ++C در اين بخش توضيح داده می شود. توابع بلاک های مستقلی از کد هستند که کار خاصی را انجام می دهند. هنگامی که برنامه نياز به انجام آن کار دارد تابع را صدا می زند. تابع اساس برنامه نويسی ساختيافته است که باعث بالارفتن کارائی برنامه ها و آسانتر شدن برنامه نويسی […]

ادامه مطلب