C++ بایگانی - انجام پروژه های برنامه نویسیپیش پردازنده ها و ماکروها

دستورات پیش پردازنده که اغلب برای تعریف ثابت و ماکرو یا ضمیمه کردن فایل بکار می روند قبل از ترجمه برنامه تفسیر و تغییراتی را در متن برنامه ایجاد می کنند. پیش پردازنده (preprocessor) بخشی از کامپایلر است که قسمت هائی از برنامه را، قبل از اینکه کل آن توسط کامپایلر ترجمه شود، مورد ارزیابی […]

ادامه مطلب

فضاهای اسمی

فضاهای اسمی برای پیاده سازی اجزای نرم افزاری و کتابخانه های جدید بدون ایجاد برخورد اسامی با اجزای موجود بکارگرفته می شوند. در این صفحه علاوه بر شرح فضاهای اسمی به انواع کلاس های حافظه نیز اشاره شده است.

ادامه مطلب

استثناها و خطاها

استثناها خطاهای درحال اجرا هستند. به طور معمول خطاها توسط دستور if تشخیص و در صورت برقرار بودن شرط عمل مناسب، که اغلب نمایش پیغام و اتمام برنامه بود، انجام می گرفت. راه دیگر هنگام مواجه شدن با خطا گیر انداختن آن هنگام پیش آمدن شرایط خطاست. کدی که ممکن است باعث خطا شود اجرا […]

ادامه مطلب

چندریختی

چندریختی در C++ توسط توابع مجازی پیاده سازی می شود. تابع مجازی تابع عضوی است که انتظار می رود در کلاس های مشتق شده دوباره تعریف شود. درک چندریختی بدون استفاده از توارث و انتزاع غیرممکن است. چندریختی (polymorphism) یکی از ویژگی های زبان های شیءگراست. به واسطه چندریختی توابع می توانند به شیوه های […]

ادامه مطلب

ارث بری

  وراثت اجازه ایجاد یک کلاس پایه عمومی که اشیا در خصوصیات آن مشترک هستند را می دهد. کلاس های مشتق شده خصویات کلاس پایه را به ارث می برند. گاهی ناگذیریم کلاس جدیدی ایجاد کنیم که شباهت هائی با کلاسی دارد که قبلا ایجاد شده است و می خواهیم عملکردهائی را به آن اضافه […]

ادامه مطلب

شی گرائی و کلاس

مهمترین تفاوت C و C++ اشیا هستند. این فصل مقدمه ای بر تئوری شیءگرائی است. شیءگرائی مفهوم کلاس ها را معرفی می کند که چهار ویژگی کلی را در شیءگرائی نشان می دهند: انتزاع، کپسوله کردن، توارث و چندریختی. تعریف کلاس و اجزای کلاس، نحوه تعریف تابع عضو و تابع دوست، سازنده ها و مخرب […]

ادامه مطلب

فایل ها

اکثر برنامه ها از فایل به منظورذخیره دائمی داده بر روی دیسک استفاده می کنند. فایل ها در ++C در شکل یک جریان (stream) ورودی/خروجی هستند. در این بخش انواع فایل ها، نحوه بازکردن و بستن فایل، خواندن و نوشتن توضیح داده خواهد شد.

ادامه مطلب

اشاره گرها

در این بخش مبحث مهم اشاره گرها در C معرفی می شود. اشاره گر متغیری است که آدرس متغیر دیگری را نگه می دارد که اصطلاحا گفته می شود دارد به آن متغیری اشاره می کند. به دو عملگر * (address-of operator) و & (indirection operator) با اشاره گرها نیاز می شود. اشاره گرها روش […]

ادامه مطلب

ساختمان و نوع شمارشی

در این قسمت نوع های داده ها پیچیده تر که توسط خود برنامه نویس در برنامه تعریف می شوند نظیر ساختمان، union و شمارشی معرفی می شوند. ساختمان نوع داده ای است که شامل متغیربا انواع مختلف است که هرکدام را یک جزء از ساختمان می نامند. یونیون مشابه ساختمان است با این تفاوت که […]

ادامه مطلب

توابع

توابع در ++C در این بخش توضیح داده می شود. توابع بلاک های مستقلی از کد هستند که کار خاصی را انجام می دهند. هنگامی که برنامه نیاز به انجام آن کار دارد تابع را صدا می زند. تابع اساس برنامه نویسی ساختیافته است که باعث بالارفتن کارائی برنامه ها و آسانتر شدن برنامه نویسی […]

ادامه مطلب