پایگاه داده ها بایگانی - انجام پروژه های برنامه نویسیمدل داده

مدل کردن داده روشی برای توصیف داده ها و عملیات روی آنها در سطوح مختلف معماری پایگاه داده است. مدل های سلسله مراتبی و شبکه از قدیمی ترین ساختارها برای مدل کردن داده بوده اند. مدل کردن داده (data modeling) تحلیل و توصیف داده های محیط عملیاتی و ارتباط بین آنها و شرح معنی و […]

ادامه مطلب

معماری پایگاه داده

معماری سه سطحی ANSI/SPARC استانداردی برای طراحی سیستم های پایگاه داده است. کاربران مختلف در سطوح مختلف توسط یک زبان با سیستم تعامل می کنند.

ادامه مطلب

سیستم مدیریت پایگاه داده

سیستم مدیریت پایگاه داده یا به طور خلاصه (DataBase Management System) DBMS مهمترین نرم افزاری در سیستم پایگاه داده است که به عنوان رابط بین پایگاه داده و کاربر و برنامه ها ی کاربردی عمل می نماید. کلیه فایل های پایگاه داده فقط در اختیار این نرم افزار قرار گرفته و دستیابی به آنها تنها […]

ادامه مطلب

نسل های پایگاه داده

  نسل های پایگاه داده پنج نسل برای تکنولوژی ذخیره و بازیابی اطلاعات درنظر گرفته شده است.   نسل اول (۱۹۵۷-۱۹۴۸) : فایل ترتیبی رسانه خارجی در این نسل نوارهای مغناطیسی بوده اند. این نسل را می توان نسل بدون نرم افزار واسط نامید. مشخصات کلی این نسل عبارتند از: • ساختار فایل ها ترتیبی […]

ادامه مطلب

مفاهیم اساسی پایگاه داده

مفاهیم اساسی پایگاه داده تقریبا بیشتر برنامه های کاربردی امروزه به روش سیستم پایگاه داده طراحی می شوند. پایگاه داده امکان ذخیره سازی مجتمع داده با حداقل افزونگی و استفاده اشتراکی توسط کاربران مختلف تحت یک کنترل متمرکز را می دهد.

ادامه مطلب