انجام پروژه های برنامه نویسی - صفحه 11 از 11 - انجام پروژه برنامه نویسی
 پی سی کد


دستورات کنترلی

اين بخش دستورات کنترلی که راهی برای کنترل اجرای برنامه ها در ++C هستند را می پوشاند. اين دستورات شامل دستورات شرطی if-else و switch و حلقه های تکرار while، do-while و for هستند. 1خيلي خوب بود

ادامه مطلب

دستورات ورودی و خروجی

اشيای cout و cin در C++ برای ارسال خروجی به صفحه نمايش و دريافت مقادير از صفحه کليد استفاده می شوند. اين توابع در فايل هدری به نام iostream قرار دارد که بايد ضميمه شود. کليه نيازهای ورودی و خروجی با اين اشياء برطرف می شود. 1خيلي خوب بود

ادامه مطلب

عملگرها و عبارات

هر برنامه از statement ها تشکيل شده است و statement از عبارات (expressions) و عملگر (operators) تشکيل شده است. در اين بخش ياد خواهيد گرفت statement و expression چيست،‌ عملگرهای ++C کدامند و الويت آنها چگونه است. 0خيلي خوب بود

ادامه مطلب

متغيرها و ثابت ها

در اين بخش متغيرها و انواع مختلف متغيرهای عددی صحيح و مميزشناور که توسط برنامه های C برای ذخيره داده ها در طی اجرا بکاربرده می شوند توضيح داده خواهد شد. همچنين نحوه تعريف ثابت های برنامه و دو نوع ثابت حقيقی و سمبليک شرح داده خواهد شد. 0خيلي خوب بود

ادامه مطلب

مقدمه

++C بر مبنای زبان برنامه نويسی C است. زبان C در سال 1972 در آزمايشگاه Bell Telephone نوسط Dennis Ritchie به عنوان زبان پياده سازی برای سيستم عامل يونيکس طراحی شد. مقدار زيادی از برنامه نويسی يونيکس با زبان C انجام شده است. C در نتيجه تکوين پروسه ای است که با يک زبان قديمی […]

ادامه مطلب

محيط توسعه C++

اجازه دهيد تا به بررسي مراحل ايجاد و اجراي يك برنامه كاربردي C++ با استفاده از محيط توسعه C++ بپردازيم (شكل 1-1). اصولاً سيستم C++ متشكل از سه بخش است: محيط توسعه برنامه, زبان و كتابخانه استاندارد C++. عموماً برنامه‌هاي C++ از شش فاز يا مرحله عبور مي‌كنند: ويرايش, پيش‌ پردازش، كامپايل, لينك, بار شدن […]

ادامه مطلب

تكنولوژي شيء گرا

تكنولوژي شيء گرا يکي از نويسنده‌گان اين کتاب، پورفسور H.M.Deitel شاهد يک فروپاشي در اواخر دهه 1960 توسط سازمان‌هاي توسعه نرم‌افزار، بويژه در شرکتهاي بود که پروژه‌هائي در سطح کلان انجام مي‌دادند. زمانيکه Deitel دانشجو بود، فرصت کار کردن در يک گروه توسعه دهنده در بخش اشتراک زماني و حافظه مجازي سيستم‌هاي عامل را بدست […]

ادامه مطلب

تاريخچه C و C++

زبان C++ توسعه يافته زبان C است که از دو زبان برنامه‌نويسي قبلي، بنام‌هاي BCPL و B منشعب شده است. زبان BCPL در سال 1967 توسط Martin Richards بعنوان زباني براي نوشتن نرم‌افزار سيستم‌هاي عامل و کامپايلرها طراحي شده بود.آقاي Ken Thompson بسياري از ويژگيهاي زبان B خود را از BCPL اقتباس کرد و از […]

ادامه مطلب