پروژه انجام محاسبات آماری با سی شارپ

محاسبات آماری

پروژه انجام محاسبات آماری با سی شارپ که با زبان برنامه نویسی سی شارپ نوشته شده است، میتوان داده های مختلف را به صورت گروهی وارد کرد و نتیجه محاسبات مختلف آماری را با زدن دکمه ی محاسبه مشاهده نمود. اعمالی که این پروژه بر روی داده های خام انجام میدهد عبارتند از :
محاسبه ی تعداد داده ها
محاسبه ی مجموعه داده ها
محاسبه ی میانگین داده ها
محاسبه ی واریانس داده ها
محاسبه ی انحراف معیار داده ها
محاسبه ی ضریب تغییرات داده ها
محاسبه ی مد داده ها
محاسبه ی حاصلضرب داده ها
محاسبه ی ماکسیموم داده ها
محاسبه ی مینیمم داده ها
مرتب سازی داده های ورودی

برای دانلود به ادامه مطلب …

پسورد :  www.p30code.ir

دانلود

 

 

 

 

منبع : پی سی کد